Diepploegen en landverbetering

Land egaliseren

Samen met Wieringa Bedum werken we elkaar jaar samen om bij de veeboeren en akkerbouwers boven in de kop van Groningen aan landverbetering. Dit houd in dat de laagtes en de hoogtes uit de percelen worden gehaald, zodat het land er weer vlakbij ligt en weer een goede afwatering heeft.